Ne găsiţi şi pe Facebook!   

 

ANUNŢURI


 
Informare privind gradul de vaccinare a personalului.
 
Raport anual de evaluare interna a calitatii 2020-2021.
 
Raport privind starea si calitatea invatamantului 2020-2021.
 
Statul de funcții la data de 30 septembrie 2021.
 
În atenția părinților - documente de înscriere - 2021.
 
Anunț 833/01.09.2020 referitor la posturi contractuale vacante și temporar vacante la Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Bistrița.
 
Anunț referitor la înscrierea copiilor la Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Bistrița, anul școlar 2020-2021.
 
Documente necesare înscrierii copiilor la Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Bistrița, anul școlar 2020-2021.
 
Formular de înscriere a copilului la Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Bistrița, anul școlar 2020-2021.
 
 
Funcțiile din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.6 Bistrița și drepturile salariale realizate de către personalul plătit din fonduri publice, la data de 30 septembrie 2019 - publicat conform Art. 33 din Legea-cadru 153/2017..
 
Anunț 893/02.08.2019 privind Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de îngrijitor copii, învățământ preșcolar - normă întreagă.
 
Anunț 895/02.08.2019 privind Concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de îngrijitor copii, învățământ preșcolar - normă întreagă.
 
Anunț 977/11.10.2018 privind Scoaterea la concurs privind examenul de promovare în grade profesionale pentru postul de administrator financiar, gradul I, studii superioare, compartiment financiar-contabil
 
ACHIZIȚII PUBLICE:

 
1._SOLICITARE_OFERTA_DE_PRET_-_instalatii.pdf
2._MODEL_CONTRACT_LUCRARI_instalatii.doc
3._Formulare_isu_instalatii.doc
4._LISTE_CANTITATI_F3_INSTALATII.pdf
5._PROIECT_TEHNIC_PARTE_DESENATA.rar
6._PROIECT_TEHNIC_PARTE_SCRISA.rar
7._SOLICITARE_OFERTA_DE_PRET_-_constructii.pdf
8._MODEL_CONTRACT_LUCRARI_constructii.doc
9._Formulare_isu_constructii.doc
10._LISTE_CANTITATI_F3_C6_C7_C8_C9.rar
11.a.rar
11.10._plan_de_situatie.rar
11.11._PLAN_ETAJ_EXISTENT.rar
11.12._PLAN_ETAJ_PROPUS.rar
11.13._PLAN_INVELITOARE.jpg
11.14._PLAN_PARTER_EXISTENT.jpg
11.15._PLAN_PARTER_PROPUS.jpg
11.16._PLAN_SUBSOL.jpg
11.17._SECTIUNI.jpg
11.8._FATADE_LAT._PROP.DISP._EVAC._FUM.rar
11.9._FATADE_LATERALE.jpg
12._PARTE_SCRISA.rar

Acest site web conține date de tip text și elemente multimedia, precum desene, grafice, sigle, pictograme, imagini, extrase audio și video, fotografii, protejate de normele
de drept intern și internațional aplicabile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. © Toate drepturile sunt rezervate - Grădinița cu Program Prelungit nr.6 - 2012 - Előd György.